Kolektim Koncept

Naše delo je prispevati nova znanja za človeka v poslovnem okolju. Osnovna naloga Kolektima je izboljšati človeške veščine in ustvariti dobre pogoje za timske procese ter tako razvijati potenciale. Vsak človek je unikum in vsako podjetje je s proizvodnimi procesi, kulturo in vizijo edinstveno na trgu. Posameznik je pomemben člen pri sodelovanju s sodelavci in za delovanje podjetja. Ko povežemo potenciale vseh zaposlenih z izkušnjami podjetja smo na poti razvoja in prihodnosti.

Kolektim se predvsem ukvarja s posameznikom, njegovim sodelovanjem z ostalimi in nato s potencialom moštva. Moštva razvijamo s ciljem, da človek spozna svojo vlogo v ekipi in prepozna svojo pot v poslovnem procesu.

Velike cilje dosežemo samo s skupnim delom. Zato je naša naloga, da razvijemo okolje in sredstva s katerimi bodo ljudje v poslovnem procesu uspešni in zadovoljni. Naša naloga je razvoj procesov, ki temeljijo na ljudeh samih. V ljudeh sproščamo njihove misli in jih uredimo tako, da lahko s pridobljenim znanjem sodelujejo z ostalimi in soodločajo pri poslovnih procesih.