Kolektim za uspešno komunikacijo

Ko posamezniki bolje komunicirajo, njihovo sodelovanje postane boljše timsko delo. Kolektim pomaga pri premoščanju osebnih razlik in ustvarja time, ki dobro sodelujejo in so usmerjeni k doseganju ciljev.

Kolektim z metodo usmerjanja, podajanja, poslušanja, spraševanja, nastopanja, motiviranja, popravljanja in stabiliziranja omogoča razvoj komunikacije v moštvu, ter gradnjo posameznikovega odnosa do komuniciranja navznoter in nazven.